Những bài tập thể dục thích hợp cho người bệnh tim mạch vào thời tiết mùa hè

Người bệnh tim mạch nên tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe và kiểm soát bệnh tật.

Đọc thêm